بعد از اتمام نصب قالب و راه اندازی وب سایت برای ادامه کار و دریافت درگاه پرداخت بانکی باید نسبت به اخذ مجوزات میرسد تا بتوانیم اعتماد مشتریان را به خود جلب کنید گرفتن نماد اعتماد یا همان اینماد یکی از این مراحل میباشد