انتخاب قالب و نصب ان یکی از مهمترین کار در این بخش میباشد که هرچه هزینه کنید بیشتر برداشت میکنید همانند یک مغازه یا دفتر کار که هرچه شکیل تر باشد مشتری بیشتری را به خود جذب میکند طراحی صفحات سایت نیز باعث حذب مشتری و بهتر دیده شدن سایت شما میشود